Hyresvillkor

När ni hyr utrustning eller tjänster av Kungsljud.

Vid hyra av utrustning utan tekniker, gäller punkt 1-3 och punkt 3 alla uthyrningar samt fakturerade tjänster.

  • 1) Hyrestagaren ska omgående kontrollera att allt är helt och riktigt samt allt finns med, när utrustningen lämnats ut.

  • 2) Hyrestagaren ansvarar själv för att ha utrustningen försäkrad, och att allt är helt och i samma skick som när det lämnades ut.

  •  3) Betalas inte fakturor i tid enligt villkoren på fakturan, debiteras påminelseavgift och dröjsmålsränta med 10%.

GDPR.

Hantering av personuppgifter.

Kungsljud värnar om din personliga integritet och du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Nedan kommer vi förklara hur, när och varför vi använder oss utav era personuppgifter.
Du är alltid välkommen att kontakta Kungsljud om du har frågor eller synpunkter.

Vilka personuppgifter samlas in?

När du lämnar uppgifter vid en bokning eller andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fakturaadress och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakt över telefon).

Varför behandlas dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss använder vi dem för att kunna hantera uthyrningar och administration, som att kunna fakturera det ni hyrt.

Lagring och lagringstid.

Informationen, om dig som kund, lagras för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för.

Säkerhet för dina personuppgifter.

Vi säkerställer att endast hantera informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.