Hem

info@kungsljud.se    tfn. 070-667 44 30

Vid hyra av utrustning utan tekniker, gäller § 1-3

samt § 3 alla uthyrningar & fakturerade tjänster.


§1) Hyrestagaren ska omgående kontrollera att allt är helt och riktigt samt allt finns med,

när utrustningen lämnats ut.


§2) Hyrestagaren ansvarar själv för att ha utrustningen försäkrad, och att allt är helt och i samma skick som när det lämnades ut.

§ 3) Betalas inte fakturor i tid enligt villkoren på fakturan, debiteras påminelseavgift och dröjsmålsränta med 10%.

Hyresvilkor